O nás

CAAEES je dobrovolná profesionální organizace, která rozšiřuje znalosti ekonomických a sociálních věd a podporuje vědeckou excelenci, praktickou relevanci a vysoký etický standard výzkumných výstupů v oblasti zemědělství a rozvoje venkova. Pro dosažení svých cílů Česká asociace agrárních a environmentálních ekonomů a sociologů zprostředkovává komunikaci mezi výzkumnými a vědeckými pracovníky, podporuje sdílením zkušeností a dobrých praktik, organizuje semináře a vzdělávací akce.

CAAEES byla založena na ustavující schůzi v dubnu 2018

V letech 2018 až 2021 se CAAESS významně podílela na organizaci XVI. Kongresu Evropské asociace zemědělských ekonomů konané v červenci 2021 v Praze. 

CAAEES pořádá každoročně seminář, na který zve přední české a evropské odborníky a dává příležitost nadějným studentům doktorského studia.


Rada CAAEES 

Předseda: Tomáš Ratinger (TC CAS, CULS Prague)

Členové

  • Miroslava Bavorová (FTZ ČZU)
  • Lukáš Čechura (PEF ČZU)
  • Milan Ščasný (COŽP UK)
  • Libor Grega (MENDELU Brno)