Členství

Členem CAAEES se může stát fyzická osoba starší 18 s profesionálním zájmem o rozvoj venkova a zemědělskou nebo environmentální ekonomii či sociologii. To zahrnuje jak studenty magisterského nebo doktorského studia tak začínající a zkušené výzkumníka a vědce.

Podmínkou je podat písemnou přihlášku, kterou schvaluje rada asociace.

Člen je povinen platit roční členský příspěvek; pro rok 2023 byl stanoven ve výši 500 Kč, po slevě pro studenty a důchodce pak 200 Kč.