Česká asociace agrárních a environmentálních ekonomů a sociologů

Vědecká excelence praktická relevance

Mise

CAAEES

je dobrovolná profesionální organizace, která rozšiřuje znalosti ekonomických a sociálních věd a podporuje vědeckou excelenci, praktickou relevanci a vysoký etický standard výzkumných výstupů v oblasti zemědělství a rozvoje venkova. (více)

Členství


Informace o členství. (více

                  Stáhněte si registrační formulář. 

 

Virtuální členská schůze  

se koná 13. dubna 2021,  10:00 až 12:00. Pokud jste nedostali pozvánku na MS Teams, kontaktujte kulikova@ftz.czu.cz

XVI EAAE Congress

Prague, July 20-23, 2021

Link to the congress web

Prezentace CAAEES na Kongresu EAAE


Cílem naší podpory kongresu EAAE v Praze je zviditelnit komunitu českých a slovenských zemědělských ekonomů. Otázkou je, jak tento cíl naplnit (více)