Česká asociace agrárních a environmentálních ekonomů a sociologů

Vědecká excelence praktická relevance

Mise

CAAEES

je dobrovolná profesionální organizace, která rozšiřuje znalosti ekonomických a sociálních věd a podporuje vědeckou excelenci, praktickou relevanci a vysoký etický standard výzkumných výstupů v oblasti zemědělství a rozvoje venkova. (více)

 

Členství


Informace o členství. (více

                   Stáhněte si registrační formulář. 

 

XVI EAAE Congress

Prague, August 25-28, 2020

Link to the congress web

Prezentace CAAEES na Kongresu EAAE


Cílem naší podpory kongresu EAAE v Praze je zviditelnit komunitu českých a slovenských zemědělských ekonomů. Otázkou je, jak tento cíl naplnit (více)