Česká asociace agrárních a environmentálních ekonomů a sociologů

Vědecká excelence praktická relevance

Mise

CAAEES

je dobrovolná profesionální organizace, která rozšiřuje znalosti ekonomických a sociálních věd a podporuje vědeckou excelenci, praktickou relevanci a vysoký etický standard výzkumných výstupů v oblasti zemědělství a rozvoje venkova. (více)

Členství


Informace o členství. (více

                  Stáhněte si registrační formulář. 

 

CAAEES Annual Seminar  

A test of the platform for the EAAE Congress

Date: May 18 2021 Time: 9:30 - 12:00

Recorded seminar will be accessible until Friday May 28.  

XVI EAAE Congress

Prague, July 20-23, 2021

Link to the congress web

Prezentace CAAEES na Kongresu EAAE


Cílem naší podpory kongresu EAAE v Praze je zviditelnit komunitu českých a slovenských zemědělských ekonomů. Otázkou je, jak tento cíl naplnit (více)