O nás

Česká asociace zemědělských a environmentálních ekonomů a sociologů

Mise

CAAEES je dobrovolná profesionální organizace, která rozšiřuje znalosti ekonomických a sociálních věd a podporuje vědeckou excelenci, praktickou relevanci a vysoký etický standard výzkumných výstupů v oblasti zemědělství a rozvoje venkova. Pro dosažení svých cílů Česká asociace agrárních a environmentálních ekonomů a sociologů zprostředkovává komunikaci mezi výzkumnými a vědeckými pracovníky, podporuje sdílením zkušeností a dobrých praktik, organizuje semináře a vzdělávací akce. 

CAAEES byla založena na ustavující schůzi v dubnu 2018